Between entrance and exit

2013 - 30 minutes BETWEEN ENTRANCE AND EXIT

'BETWEEN ENTRANCE AND EXIT' is een bizarre dwaaltocht door een labyrint van herinneringen, spijt, schuld en verlangen. Een man en een vrouw beminnen, vechten en koesteren elkaar. In een constant veranderende ruimte proberen zij zin te geven aan de tijd die hun gegeven is tussen Entrance and Exit. Na de succesvolle samenwerking in 2006 met 'CAR MEN' (Prix 'd Italia) hebben choreograaf Jiří Kylían en regisseur Boris Paval Conen opnieuw de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe film.

'BETWEEN ENTRANCE AND EXIT "is a bizarre quest through a labyrinth of memories, regrets, guilt and desire. A man and a woman love, fight and cherish each other. In a constantly changing space they try to give meaning to their time that is left between 'Entrance and Exit'. After the successful cooperation in 2006 with 'CAR MEN' (Prix d'Italia) choreographer Jiří Kylián and director Boris Paval Conen worked together again for a new movie.

- watch the film on UITZENDING GEMIST

More about

Between entrance and exit