Radio interview as special guest Cinedans festival 2014

Between entrance and exit 2013 Radio interview as special guest Cinedans festival 2014

Tijdens Cinedans 2014, in het Eye Filmmuseum, zijn tientallen dansfilms en documentaires over choreografen te zien. De focus ligt op choreografieën speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van bestaande dansvoorstellingen. In totaal worden gedurende zes dagen zo’n zeventig korte en lange films uit binnen- en buitenland gepresenteerd. Emmie Kollau ontmoette regisseur Boris Paval Conen, die dit jaar hoofdgast is van het festival.

During Cinedans 2014, in Eye Film Museum Amsterdam, you can see see dozens of dance films and documentaries about choreographers. The focus is on choreographies created specifically for camera and special film adaptations of existing dance performances. In total some seventy short and long films are presented from teh Netherlands and abroad for six days. Emmie Kollau met director Boris Paval Conen, this year's main guest of the festival..