Mail boards

Tijdens de montage werd pas precies duidelijk welke fx shots we nodig hadden. We maakten screengrabs van de bewuste beelden en voegden daar tekeningen, tekst en pijlen toe om duidelijk te maken wat voor fx het precies moest zijn. Deze boards werden gemaild naar het postproductiebedrijf 50FPS.

Only during the editing it became clear what fx shots we needed. We·took·screen·grabs·of the·footage·and·added images, drawings,·text·and·arrows·to·make clear·what fx·we needed.·These·boards·have been·mailed to·the·postproduction company·50fps.