Recce

De Crisiskaravaan (Duivelse dilemma's) 2016 Recce


De eerste keer dat we naar Johannesburg gingen was een ruime maand voor het draaien. Negen dagen lang zaten we in de auto om de hele westkant van de omgeving rond Johannesburg uit te kammen op zoek naar geschikte locaties. We wisten dat het huren van de vrachtwagens de grootste kostenpost waren qua manuren en benzine. De film zou dus alleen maar gemaakt kunnen worden als alle locaties binnen een uur rijden van elkaar zouden liggen. Omdat we hele specifieke locaties zochten werd het een hele speurtocht.
Dankzij de niet aflatende energie van Neil Roberts onze Zuid Afrikaanse producer, hebben we de meest bijzondere locatie's kunnen vinden. Door heel open te staan voor wat we tegenkwamen hebben we verrassende combinaties kunnen maken van scènes en locaties. Hieronder een paar foto's die we tijdens deze bijzondere rondreis hebben gemaakt.

The first time we went to Johannesburg was a month before the shooting. For nine days we spend in a car scouting the entire west side of the area around Johannesburg, looking for suitable locations. We knew that the costs of renting the trucks were the largest cost in terms of man-hours and gasoline. The film could therefore only be made if all locations were found within an hour's drive. Because we needed very specific locations it became kind of a quest. Thanks to the relentless energy of Neil Roberts our South African producer, we have found the most special venue's. Because we always stayed open to what we encountered, we could make surprising combinations of scenes and locations. Here are a few photos we have taken during this special tour.