Leader

De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet 2012 Leader

Het oorspronkelijke idee voor de leader was om door 'bevroren tijd' te bewegen; één moment in tijd waar op meerdere plaatsen tegelijk dingen gebeuren die op de één of andere manier allemaal met elkaar verbonden zijn. Lastig van zo'n idee is dat het bijna niet te 'pitchen' valt, je moet het kunnen zien om te beoordelen of het wat is. Terwijl de editor JP Luijsterburg de serie monteerde, zat ik naast hem te pielen op mijn laptop. Wat eigenlijk een klein experiment/demootje had moeten zijn, werd meer en meer een project op zich. Ik knipte setfoto's en stills in Photoshop in stukjes en bouwde daar in het Toon Boom programma 'Animaton' sets van waar ik met een camera doorheen kon vliegen. Toen de eerste twee bewegende filmbeelden klaar waren realiseerde JP en ik dat het idee voor de leader alleen kon werken als je hem als geheel kon presenteren. Dit was een lastige afweging. Ik wist dat de producent huiverig was om om een animatieleader te maken (wat als ik het zelf niet kon en het alsnog veel extra geld zou kosten?) , ook realiseerde ik me dat de omroepen uitgesproken meningen hadden voor wat zou passen bij hun prestige-serie. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat alle werk voor niets zou kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik twee maanden gewerkt aan de opzet en tot mijn opluchting werd deze zeer enthousiast ontvangen!

The original idea for the leader was to move through frozen time "; one moment in time, where at the same time things happen at multiple places, all of which are connected to each other in the one way or the other. The trouble of such an idea is that it is almost impossible to pitch iy, you need to see it to judge whether it will work. While the editor JP Luijsterburg edited the series, I sat beside him fiddling on my laptop. What should have been a little experiment / a demo, became more and more a project in itself. I cut and paste in Photoshop set-photos and stills into pieces and built in the Toon Boom program 'Animaton' 'sets where I could virtualy 'fly through' with a camera. When the two first 'moving pictures' were finished, JP and I realized that the idea could only work if I could present the Leader as a whole. This was a difficult decision. I knew the producers were hesitant to make an animation leader (what if I could not do it myself, and it would still cost a lot of extra money?), I realized that the broadcasters had strong opinions on what would suit their prestige series. So it could just be that all work would be for nothing. Eventually I spent two months working on the set-up and to my relief it was very well received!.


 
Tijdens het proces zijn de nodige beelden gesneuveld, of omdat ze qua ritme niet werkten, of dat er uiteindelijk. Betere beelden voorhanden waren.

During the creation process some moving images were thrown out, either because they did not work in terms of rhythm, or because better images were available.

 

Om de beelden sync te laten lopen met de muziek heb ik alle losse stukjes in Final Cut Pro geïmporteerd en ze net zolang versneld en vertraagd totdat de timing goed was. Lastig was dat alle bewerkingen de beeldkwaliteit drastisch beïnvloed hebben. Alhoewel ik ergens tijdens het proces het idee begon te krijgen dat ik misschien wel de definitieve leader zou kunnen opleveren, moest ik uiteindelijk toegeven dat ik niet de middelen had om de leader perfect te krijgen. Uiteindelijk heeft PlanetX mijn hele opzet nagebouwd in Adobe After Effects. Ik heb respect voor hun doorzettingsvermogen; het is namelijk erg frustrerend om iets na te bouwen dat al zo precies qua timing en opzet was bepaald. Het eindresultaat is boven verwachting mooi geworden!

To edit the moving images sync with the music, I imported all the loose pieces in Final Cut Pro and accelerated and delayed everything as long until the timing was right. The problem was that all these actions affected the image quality drastically. Although I got somehow during the process the idea that I might be able to create the definitive leader, I finally had to admit I did not have the resources to create the perfect leader. Eventually postproduction company PlanetX has recreated my demo in Adobe After Effects. I respect their perseverance; it is in fact very frustrating to re-build something that allready was so determined precisely in timing and intent. The end result has become beautiful and is above expectations !