Irak photo's

De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet 2012 Irak photo's

De foto's die Jawhar Barzani als een succesvol fotograaf maakte in Irak zijn grotendeels getrukeerd. Tijdens een kledingdoorpas heb ik de familie tegen groen gefotografeerd en later in Photoshop gecombineerd met stock-photo's.

The photos Jawhar Barzani as a successful photographer made in Iraq are largely faked. During a dress rehearsal I photographed the family against green and later combined them in Photoshop with stock-photo's.