Afghan Quala

Telefilm Kamp Holland 2016 Afghan Quala

Het draaien in een dorpje dat eruit ziet als een Afghaanse quala was productioneel een enorme uitdaging.
Aanvankelijk waren we (na de goede evaringen met Turkse service producers tijdens Undercover) gericht op Turkije. Maar dat zou gelijk staan als het zoeken naar een spelt in een hooiberg. Een mail van een locatiescout in Spanje die hoorde van onze zoektocht gaf ons tenslotte de oplossing. Ze wist dat er restanten waren van de grote sets die gebouwd zijn voor het Bijbelse mega epos 'EXODUS' van Ridley Scott. Meteen bij het zien van de eerste foto's die ze doorstuurde wisten we dat dit de oplossing was. Alhoewel alles bestaat uit gips en ijzerdraad doet zelfs de jarenlang verwaarlozing niets af aan de geloofwaardigheid.

The shooting in a village that looked like a Afghan Quala was productionally a huge challenge. Initially we focussed on Turkey (after the good experiences we had with Turkish producers while shooting Undercover) aimed. But that would be like as searching for a pin in a haystack. An email from a location scout in Spain who heard of our quest finally gave us the solution. She knew there were remnants of large sets built for the Biblical mega epic 'EXODUS' by Ridley Scott. Immediately upon seeing the first pictures she sent us we knew that we had the solution. Although everything is composed of plaster and wire, even the years of neglect not detract from its credibility