Beeldvorming / Visualisation

Voorafgaand aan de draaiperiode van 'Temmink, the Ultimate fight' heb ik met alle departementen uitgebreid overlegd over wat de mogelijkheden waren en wat voor idee├źn we hadden voor de film.

We stonden voor de onmogelijke taak om de hele film in slechts 18 draaidagen op te nemen (ter vergelijking; voor "First Mission" hadden we 42 draaidagen!). In zo'n korte tijd kan je geen onduidelijkheid permiteren. Om alle neuzen dezelfde kant uit te laten wijzen heb ik na afloop van alle gevoerde gesprekken een samenvatting gemaakt in deze 'Beeldvorming'; een weerslag van alles wat er besproken was. Dit werd als het ware de 'bijbel' van hoe de film gemaakt moest worden. In de beeldvorming heb ik een selectie toegevoegd van het artwork dat ik in de aanloop naar het draaien had gemaakt. De tekeningen waren met stift en kleurpotloden gemaakt en later bewerkt in Photoshop. Ik geloof er sterk in dat iedereen die aan een film meewerkt op de hoogte moet zijn van het totale plaatje. Deze beeldvorming is pas gemaakt nadat we onze financiering rond hadden. Hij is dan ook voor de productie/crew en cast gemaakt zodat iedereen wist wat hun te wachten stond.

Prior to the shooting period of 'Temmink, the Ultimate fight' I have consulted extensively with all departments about the ideas, the possibilities and impossibilities for the film. We faced the impossible task to shoot the entire movie in just 18 shooting days (for comparison, "First Mission" took 42 shooting days!). In such a short time you can't afford ambiguity. To make sure everyone was going for the same goal I made a summary in this 'visualization', a reflection of everything that was discussed. This should become the so called "bible" of how the film should be made. The image's I added are a selection of artwork that I made during the preparations. The drawings were done witch pencil and crayons. Later edited them Photoshop. I believe strongly that everyone who participates a film - needs to be aware of the whole picture. This visualization' was made after we completed our funding. He was solemnly made production, the crew and cast, so that everyone knew what was awaiting them.